परिकल्पना (Vision) :

पुस्तकालयको माध्यमद्धारा समुदायको समग्र विकासको लागि सक्षम, सचेत र सृजनशील समावेशी समाजको निर्माण गर्ने ।

To develop the capable, conscious, creative and equal community through this library.

ध्येय (Mission):

पुस्तकालयलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउदै समाजको चाहना अनुसार समग्र पक्षको उत्थानका लागि जीवन उपयोगी सूचना, ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने एउटा भरपर्दो थलोको रुपमा विकास गर्ने ।To facilitate library with every infrastructure according to the will of society by spreading educational suggestion for life, knowledge and skill being a reliable source

लक्ष्य (Goal):

पुस्तकालयमा उपलब्ध सूचना, ज्ञान र स्रोतका अतिरिक्त उद्यमशीलताको अवसरहरु मार्फत समुदाएको विशेषतः महिला तथा युवा वर्गको समय सापेक्ष क्षमता अधिवृद्धि गरि समुदाएकोसमाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने ।

By providing information, knowledge and extra entrepreneurship opportunity specially for women and youths according to time state based on their capacity for developing social, economical, educational and cultural fields.

0
Library Section
0
Children Section
0
Women Section
0
Total

Our Book Sections

Children Section

Women Section

Library Section